biblioteka narodowa
wyszukiwanie
zaawansowane
koszyk  logowanie nowe konto
otwarty dostępo wydawnictwie
kategorie
katalog produktów
newsletter
DODAJ ADRES
[Rozmiar: 70 bajtów]
WYDAWNICTWO BNO WYDAWNICTWIE BN

O wydawnictwie BN

Działalność wydawnicza należy do podstawowych zadań Biblioteki Narodowej, zapisanych w jej statucie. Rolą Wydawnictwa jest zapewnienie obsługi wydawniczej Biblioteki Narodowej w zakresie książek, czasopism i akcydensów. Począwszy od lat 50. XX wieku Wydawnictwo BN posiadało własną drukarnię, od 2011 roku korzysta z usług drukarni wyłanianych w drodze przetargu.

Pracownia Wydawnictwo Biblioteki Narodowej jest częścią Biura Komunikacji i Promocji. Dorobek wydawniczy Biblioteki Narodowej jest bogaty i unikatowy. Publikacje, bieżące i starsze, można nabyć na stronie internetowej naszej księgarni, w siedzibie głównej BN, a także w księgarniach naukowych na terenie całego kraju, podczas targów książki czy w trakcie organizowanych przez Narodową Książnicę konferencji, wystaw i spotkań.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej oferuje: albumy i monografie dotyczące historii, literatury i sztuki • opracowania z zakresu ikonografii, kartografii i muzykologii • katalogi rękopisów, starych druków i dokumentów życia społecznego • opracowania naukowe i metodyczne z dziedziny bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, historii książki oraz digitalizacji zbiorów • bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową • tematyczne wykazy bibliograficzne • normy i zestawienia statystyczne • czasopisma wydawane przez Bibliotekę („Notes Konserwatorski”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”) • książki oraz foldery dotyczące dziejów i działalności Narodowej Książnicy • katalogi wystaw organizowanych przez Bibliotekę • eseistykę • druki bibliofilskie • multimedia • reprodukcje i gadżety z motywami graficznymi ze zbiorów Biblioteki • artykuły papiernicze z logo BN.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Propozycje wydawnicze przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej.
Prosimy o dołączenie biogramu autora i krótkiego streszczenia książki.
Uprzejmie informujemy, że niezamówionych materiałów nie odsyłamy.

Kontakt z Wydawnictwem BN: wydawnictwo@bn.org.pl.

Pomoc
Informacje
Mapa witryny
Jak złożyć zamówienie
Najcześciej zadawane pytania
Status zamówienia
Przypomnij hasło
Regulamin
Odstąpienie od umowy
Polityka prywatności
Koszty wysyłki
Opcje płatności
opracowanie Prekursor