biblioteka narodowa
wyszukiwanie
zaawansowane
koszyk  logowanie nowe konto
otwarty dostępo wydawnictwie
kategorie
katalog produktów
newsletter
DODAJ ADRES
[Rozmiar: 70 bajtów]
WYDAWNICTWO BNODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży reguluje § 8 Regulaminu Księgarni internetowej:
 
1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów.
2. Bieg czternastodniowego terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w momencie objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
3. Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, odsyłając Towar na adres: Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo BN, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, z dopiskiem: „Zwrot”. Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony w transporcie. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego Załącznik do Regulaminu, lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Klient informuje o decyzji o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
6. Księgarnia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni). Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia są:
a) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b)  treści cyfrowe, nie zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)   dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 
Pomoc
Informacje
Mapa witryny
Jak złożyć zamówienie
Najcześciej zadawane pytania
Status zamówienia
Przypomnij hasło
Regulamin
Odstąpienie od umowy
Polityka prywatności
Koszty wysyłki
Opcje płatności
opracowanie Prekursor